KKTC'de hizmet veren Aveon Sigorta'nın resmi sitesidir. Türkiye'de hizmet veren grup şirketimiz Aveon Global Sigorta'nın sitesini AveonGlobalSigorta.com adresinden ziyaret edebilirsiniz.

    Poliçe Al     Online İşlemler

Acil Sağlık Sigortası

Acil Sağlık Sigortası Nedir?

Acil Sağlık Sigortası, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu Uluslararası 32 Acil durum kapsamına giren her hangi bir kazanın veya hastalığın yaşanması durumunda güvence sağlayan bir tür sağlık sigortasıdır.

Kapsamı?

Tedavi masraflarının’da sigorta kapsamına dahil olduğu, kaza/belirtilen acil hallere ilişkin hastalık gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) satın alınan limite kadar sigortalı ya da sağlık kuruluşuna öder.

Kimler Faydalanabilir?

Acil Sağlık sigortası KKTC’de ikamet eden ve 0-69 yaş gurubunda olan kişiler için geçerlidir.

Hangi Hastanelerde Geçerlidir?

KKTC ve Türkiye’deki Anlaşmalı ve Anlaşmasız tüm hastanelerde geçerlidir. Sağlığım Güvende Acil Sağlık Sigortası alan kişiler anlaşmalı hastanelerde acil durumlar dışındaki hastane başvurularında da kurum indirimlerimizden yararlanabileceklerdir. Sigortalılarımız 7/24 Türkçe, İngilizce, Almanca hizmet veren çağrı merkezi tarafından desteklenecektir.

Anlaşmalı Hastaneler

A- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anlaşmalı Hastaneler

– Kolan British Hospital

– Özel Baskent Hastanesi

– Mağusa Tıp Merkezi

– Mağusa Yasam Hastanesi

– Nafia Bekiroğlu Fizik Tedavi ve Reh. Merkezi

– Kolan Girne Tıp Merkezi

– Yakın Doğu Universitesi Hastanesi

– Yakın Doğu Universitesi Girne Dispanseri

– Yakın Doğu Universitesi Guzelyurt Dispanseri

– Yakın Doğu Universitesi Mağusa Dispanseri

B- Türkiye Cumhuriyeti Anlaşmalı Hastaneler

– 2000’den Fazla Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu.

GENEL İSTİSNALAR

Sigortalı ya da lehdarın, AVEON Sigorta Ltd  IPA bilgisi olmadan doğrudan doğruya kendisinin ödediği masrafları, sigortalının şuuru kapalı ise açılana kadar, açık ise azami 48 saat içinde bildirimde bulunmadığı takdirde geri alma hakkı olmayacaktır.

Aşağıdaki nedenlerden ileri gelen hasarlar kapsam dışıdır

* Savaş, istila, yabancı düşman harekatı, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, isyan, ayaklanma, terörist saldırılar, askeri-inzibati güçler, halk hareketleri sonucu oluşan zararlar, iklim şartları sebebi ile oluşan hasarlar, sel, deprem gibi doğal afetlerden kaynaklanan durumlar,

*  Sigortalının bir suça iştiraki,

* Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,

* 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,

* Profesyonel olarak ya da resmi bir yarışma veya gösteri için eğitici sıfatıyla spor yapılması nedeniyle oluşan sağlık giderleri, tehlikeli sporların yapılması sırasında meydana gelecek sakatlanma ve yaralanmalar (amatör havacılık, delta kanat, planör, paraşütçülük, parasailing, yamaç paraşütü, bungee jumping, dağcılık, kayak, rafting, tüplü dalış, binicilik, vb.) ile spor müsabakaları ve yarışlar (her tür spor karşılaşması, otomobil, motosiklet yarışları vb.) sırasında meydana gelebilecek her tür sağlık giderleri, sigortalının lisanslı sporcu olarak karşılaşmalara katılması yada hazırlanması sırasında ortaya çıkan rahatsızlıkların tetkik, tedavi ve bakımı kapsam dışıdır.

* Sigortalının meşru müdafa hariç herhangi bir kavga / dövüşe karışması nedeniyle hasar.

* Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

* Herhangi bir nükleer yakıttan ileri gelen ionizasyon radyasyonları ya da radyoaktif bulaşmanın veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim, kimyasal, biyolojik veya nükleer bileşenin radyoaktif, zehirleyici ve diğer tehlikeli özelliklerinden doğrudan ya da dolaylı olarak ileri gelen veya bunların yol açtığı sağlık giderleri.

* İşbu genel şartlar kapsamında, talepte bulunan poliçe sahibini temsil ya da poliçe sahibine aracılık eden herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri.

* Sigortalı olunmadan önce varolan rahatsızlık ve hastalıklarla ilgili her türlü giderler ile bu hastalıkların periyodik devamlılık ve nükslerinden kaynaklanan giderler,

* Teminat kapsamında olmayan her türlü tetkik ve tedavi giderleri,

* İntihar ve intihar Girişimi,

* Dekompresyon ( Dalgıç ) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum,

* Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik yada psikolojik rahatsızlıklar.

* Başlamış Doğum Faaliyetleri ( Su kesesinin boşalması ),

* Poliçe geçerlilik süresince adli bir kaza sonucu meydana gelmedikçe rekonstrüksiyon gerektiren durumlar haricindeki tüm estetik ve plastik cerrahiler.

* Profesyonel ve hobi amaçlı olsun olmasın tüm tehlikeli spor faaliyetleri ve/veya bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli faaliyetlerden (dağcılık, solunum cihazı ile dalma, uçak ve planör pilotluğu, motorsiklet kullanımı (sürücü ve yolcu dahil) , paraşütçülük, parapant, delta kanatla uçma, müsabaka ve yarışmalarda ata binme, kayak yapma, vb… ) doğan tedavi giderleri istisnadır.

* Resmen ilan edilmiş salgın hastalıklar ve kötü niyetle başlatılmış salgın hastalıklar,

* İlaç olarak kabul edilmeyen malzemeler, Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış her türlü madde ve kimyasallar, resmi ithal edilmemiş tüm ilaçlar ile her türlü external protezler ve destek protezleri (Yatarak Tedavi Teminatı bünyesinde değerlendirilemeyecek olanlar), vücudun günlük ihtiyacını karşılamak ve/veya genel sağlığı korumak amacıyla kullanılan vitamin mineral kombinasyonları ve/veya beslenme düzenleyici preparatlara (baston, bileklik, topuk, askılık, evde kullanılan nemlendiriciler, vücuda dışardan takılan cihazlar sargı bezleri, ilaçla alınmayan enjektörler, bantlar, gözlük-lens, lens solüsyonu, diş macunu ağız ve diş bakım preperatları, steril deniz suları,vb.) ait masraflar ile telefon, TV, kafeterya, idari hizmet paramedikal hizmet ve servis ücreti gibi tedavi için gerekli olmayan sair giderler,

* Gerekli ihbarın yapılması sonrası Anlaşmasız sağlık kuruluşlarının kullanılması halinde, yapılan tedavi/ameliyat için ödenecek toplam tutar emsal hastanelerde oluşacak ortalama bedelden yüksek olamaz.

* Gebelik ve gebeliğe bağlı her türlü komplikasyon ve tedaviler (teminat kapsamında yer alan 29. ve 30. Madde hariç)

* Vajinal kanama, burun kanaması vb. bölgesel kanamalarda hipovolemi sebep olmayacak hafif düzeydeki kanamalar

TEMİNAT KAPSAMI

1. Trafik kazası, (Traffic accident): Kazaya bağlı organ ya da uzuv yaralanmmasına bağlı ortaya çıkabilecek durumları.

2. Kalp krizi, (Myocardial Infarction, Heart Attack): Dolaşım sisteminde oluşan tıkayıcı bir nedenle kalbi besleyen damarların ilgili bölgeye yeterince temiz kan iletememesi sonucu meydana gelen doku ölümünün göğüs ağrısı, tansiyon sorunları ve şok tablosu ile gelişen haller.

3. Ritm bozuklukları, (Arrhytmias): Kalp atım aralığının eşit olmaması ile seyreden klinik tablolar.

4. Hipertansiyon krizleri, (Hypertensive Attacks): Kalp, beyin ya da böbrek fonksiyonlarında bozulma riski taşıyacak kadar yükselen kan basıncına ait kriz durumları.

5. Akut solunum problemleri, (Acute Respiratory problems): Allerjik nedenlere bağlı olarak akciğer hava yollarının kasılması ve daralması sonucu ortaya çıkan solunum sıkıntısı.

6. Hayatı tehdit eden yaralanma, (Life-threatening wounds): Kişinin herhangi bir travmatik (darbeye bağlı) yaralanması sonucu oluşan ciddi doku hasarı.

7. Hayatı tehdit eden düşme, (Falling from height / life threatening): Kişinin yüksek bir seviyeden bir diğerine düşmesi sonucu ortaya çıkan travmatik (darbeye bağlı) ciddi doku hasarı bazlı harabiyet.

8. Hayatı tehdit eden iş kazası, (Work-Related Accident / life threatening): Kişinin işinde çalışır iken başına gelen her türlü doku harabiyeti.

9. Uzuv kopması, / (Split of any organs): Genelde travmaya bağlı olarak herhangi bir uzvun vücut bütünlüğünden ayrılması.

10. Elektrik çarpması, (Electrical shocks): Yüksek voltajda elektiriğe maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet.

11. Donma, soğuk çarpması (Freezings, cold stroke): Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet.

12. Yanıklar, sıcak çarpması (Burns, heat stroke): Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet.

13. Ciddi göz yaralanmaları, (Severe Ophtalmic Injury): Kişinin gözünü/gözlerini ilgilendiren ciddi doku hasarı bazlı harabiyet.

14. Boğulma (Choke): Solunum yollarının sıvı ile tamamen tıanması sonucu ortaya çıkabilecek patolojilerin tümü.

15. Hayatı tehdit eden zehirlenmeler, (Life threatening poisonings & toxications): Gıda, ilaç ve ağır metaller gibi zehir özelliği olan ya da bozulma nedeni ile bu özelliği kazanabilen maddelerin solunum veya sindirim yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden zehirlenme durumları.

16. Anaflaktik tablolar, (Anaphylaxis): Hastayı şoka sokan ve ciddi tansiyon düşüklüğü, solunum sıkıntısı ile seyreden allerjik durumlar. Örn. Penisilin allerjisi, akrep ve yılan sokmaları vb.

17. Kemik kırıkları (Bone breaks of lower extremity): Darbe, Kalsiyum yetersizliği ya da kemilk tümörü gibi nedenlerle oluşan kemik bütünlüğünün kırılarak bozulması halleri.

18. Alt ekstremite çıkıkları, (Dyslocations of lower extremity): İskelet sistemi bütünlüğünün çıkıklar sonrası bozulması hali.

19. Şuur kaybına neden olan durumlar, (Any situation which lead to unconciousness): Sara krizi, tansiyonun ani düşmesi, şiddetli migren, şeker seviyesi değişiklikleri gibi şuur kaybına neden olan tüm durumlar.

20. Ani felçler, (Sudden Paralysis): Genellikle damarsal nedenlere bağlı olarak 1, 2 ya da 4 uzvun hareket kabiliyetini kaybetmesi, istemli işlevi olan organların çalışmaması.

21. Şeker koması (Diabetic coma): Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan şeker hastalığı sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri.

22. Üre koması, (Coma due to high urea level): Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan kan üre ve azot metabolisması bozukluğu sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri.

23. Akut masif kanamalar, (Acute abundant bleedings): Ani ortaya çıkan ve kısa süren aşırı kanamalar, kazaya bağlı iç organ ve uzuv kanamaları, atardamar yaralanmaları gibi.

24. Menenjit, Ensefalit, (Meningitis, Encephalitis. Cerebral Abscess): Menenjit (Beyin zari iltahabı), Ensefalit (Beyin iltahabı), Beyin Absesi. (Kafa içi organ ve zarlarının mikrop kapması sonucu ortaya çıkan beyin ve beyin zarı enkeksiyonları.

25. Yeni doğan komaları, (Coma of newborn infant): Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan yenidoğanın hastalıkları sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri.

26. 39,5 derece ateş ve üzeri (Axiller bölgeden), (390 or above axillary temparature): Bakteriyel, Viral ya da Fungal nedenlere bağlı olarak oluşan enfeksiyonları seyrinde ortaya çıkan reaktif mücadele nedeni ile vücut ısısının yükselmesi.

27. Solunum yollarında yabancı cisim (Foreign body at airway): Kazaen ya da dış etkenler sonucu solunum yollarında hava almayı engelleyici yabancı cisim bulunması.

28. Sindirim yollarında takılması muhtemel yabancı cisim bulunması (Foreign body subject to be affixed in Gastro-intestinal tract): Kazaen ya da dış etkenler sonucu sindirim yollarında gıda geçişini engelleyici ve orada takılıp kalması muhtemel yabancı cisim bulunması.

29. Başlamış doğum faaliyeti (ulaşım ve ilk muayene karşılanır) (onset of delivery / transportation and first exam covered): Normal hamilelik dönemi sonrası amnion kesesi patlaması ve su gelmesi ile karakterize başlamış doğum faaliyeti.

30. Şiddetli eklempsia (Malignant eclampsia): Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen yüksek tansiyon, protein kaybı ve şiddetli kusma ile karakterize tablo.

31. Perforasyonlar (Organ perforations): Herhangi bir nedene bağlı iç organ delinmeleri 32. Akut batın halleri (Conditions called as “acute abdominal syndrome”): Karın bölgesinin ani ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları – (Örneğin: Akut Apandisit, mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı).

32. Akut batın halleri (Conditions called as “acute abdominal syndrome”): Karın bölgesinin ani ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları – (Örneğin: Akut Apandisit, mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı)